Rezervirajte termin

Prosimo, da za rezervacijo termina za brezplačni servisni pregled dvigala pokličete na telefonsko številko

Tel: 031 673 868

ali

pa servisni pregled rezervirate preko elektronske pošte.

 Hvala.